ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ. ΚΟΥΝ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια ανεξάντλητη πηγή από εργοδότες, οι οποίοι κατά καιρούς αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για να εργασθούν σε SPA και Ξενοδοχειακές μονάδες. Κάθε χρόνο επικοινωνούν μαζί μας, επιχειρήσεις από κάθε γωνία της Γης αλλά και από διάφορα όμορφα και τουριστικά μέρη της Ελλάδος.

Οι μαθητές μας και μόνο αυτοί (επειδή μπορούμε και εγγυώμαστε για τις γνώσεις και το επίπεδο τους), θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές, μέσω του γκρουπ που έχουμε φτιάξει για αυτό το σκοπό στο Facebook με τίτλο "George Khun's Student community".
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.